İspanya Vize Reddi

İspanya Vize Reddi, Nedenleri ve Redde İtiraz

İspanya vizesi için belgelerinizi titizlikle hazırladınız ve vize merkezine sundunuz. Artık yapılacak tek şey vizeyi alıp seyahate başlamak kalmıştır. Fakat vize başvurusunda bulunmak her zaman vizenin onaylanacağı anlamına gelmemektedir. Federal İspanya vize başvurusunda bulunulduğunda, vizenin onaylanması veya reddedilmesi bölgeye bakan İspanya konsolosluğunun inisiyatifindedir. Konsolosluk vize bölümünün, başvuruda görebileceği herhangi bir eksiklik veya tutarsızlık vizeyi reddetmesi için yeterlidir. Vize başvurusu İspanya konsolosluğu tarafından reddedildiğinde, pasaportunuz ile beraber vizenin reddedilme sebebini bildiren Vize Talebinin Reddi belgesi verilir. Vize talebinin reddi belgesi içerik olarak 16 maddeden oluşur. 

İspanya Vize Reddi Nedenleri 

Vize başvurunuzun reddi ile ilgili olarak tarafınıza verilen “Vize Talebinin Reddine İlişkin Bildirim” formunda, vize başvurunuzun red sebebi işaretlenmiştir. 

 1. Sahte / gerçek olmayan / tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmiştir
  Belgelerinizin orijinal ve üzerinde tahrifat yapılmamış olması çok önemlidir. Aksi takdirde başvurunuz ve sonraki başvurularınız ile ilgili olarak sıkıntı yaşanılması kaçınılmazdır.
 2. planlanan seyahatin şartları ve amacı gerekçelendirilmemiştir
  Bu madde ile ilgili muhtemel durumlar; 
    * Talep edilen belgelerin eksik sunulması
    * Sunulmuş belgelerin seyahat amacı ile uyuşmaması – Örnek: Sunulmuş olan seyahat sağlık sigortası başlangıç bitiş tarihleri ile uçak bileti rezervasyon tarihlerinin uyuşmaması vb.
    * Akraba ziyaretinde, akrabalık bağının net olarak anlaşılamaması
    * İş ile ilgili sunulan belgelerin teyit edilememesi,
    * Daha önce İspanya vizesi ile İspanya’ya seyahat edilmemiş olması
 3. planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir
  Bu madde dolayısı ile başvurunun reddedilme muhtemel sebepleri:
    * Seyahati finanse edecek maddi gücün bulunduğunun belgelerle ikna edilememesi
    * Davet eden kişinin davetiyesinin veya taahhütnamesinin yeterli görünmemiş olması
    * Bankadan alınmış olan son 3 aya ait hesap dökümünün bulunmaması, hareketlerin yetersiz olması veya hesap dökümü yerine hesap durumunu bildirir yazı verilmiş olması
    * Son 3 aya ait banka hesap hareketlerinin olmaması veya yetersiz olması
 4. planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara yasal yollardan sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir
  Kısa Dönem Schengen vizeleri ile 180 gün içerisinde maksimum 90 gün kalabilirsiniz. Bu süreyi doldurmuş iseniz vize başvurunuz reddedilir. 180 Gün geçtikten sonra yeniden vize başvurusunda bulunabilir, vizenizi alabilirsiniz.
 5. içinde bulunulan 180-günlük dönem itibariyle, standart vize veya sınırlı bir bölgede geçerli bir vize ile Üye Devlet topraklarında 90 gün kalınmıştır
  Schengen ülkelerinden herhangi bir tanesi tarafından giriş yasağı konmuş ise bütün schengen ülke vize başvurularınız reddedilecektir. Bu tahdidin kaldırılması için ilgili ülkenin yetkili mercilere başvurulması gerekmektedir.
 6. Schengen Bilgi Sistemine (SIS) (üye devletin kısaltılmış adı) tarafından, başvuru sahibine dair giriş yasağı kaydı girilmiştir
  Muhtemel Sebepler:
    * Sunmuş olduğunuz belgerler konsolosluğu yanıltıcı mahiyette olduğu kanaatine varılmıştır
    * Belge ve ifadelerse tutarsızlık ve çelişki söz konusudur
 7. en az bir üye Devlet, başvuru sahibini kamu politikasına veya iç güvenliğe tehdit olarak kabul etmektedir
  Sunmuş olduğunuz Seyahat Sağlık Sigortanız geçerli değil veya seyahat tarihlerini kapsamamaktadır. Yeni seyahat sağlık sigortası hazırlayarak başvurunuzu yeniden yapabilirsiniz.
 8. en az bir üye Devlet, başvuru sahibinin AB 2016/399 sayılı Tüzüğünün 2/21. Maddesi (Schengen Sınırları Yasası) uyarınca kamu sağlığı için tehlike oluşturduğu kanaatindedir
  Muhtemel Sebepleri:
    * Eksik, yetersiz, tutarsız belgeler sunulmuştur
    *Sunulan belgeler ile seyahat amacı örtüşmemektedir vb.
 9. en az bir üye Devlet, başvuru sahibinin uluslararası ilişkilerine tehdit oluşturduğu kanaatindedir. İspanya vize reddi sebeplerinden en yaygın olanıdır. Sunmuş olduğunuz belgeler, vize süreniz dolduğunda ülkeden çıkış yapacak olduğunuzu teminat altına almalıdır. 
 10. planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir.
 11. ……………ile ilgili (açıklayınız) olarak yapılan açıklamaların güvenirliğine dair makul şüpheler mevcuttur.
 12. sunulan destekleyici belgelerin güvenilirliği, gerçekliği veya içeriğinin doğruluğuna dair makul şüpheler bulunmaktadır.
 13. vize geçerlilik süresi dolmadan önce üye devlet topraklarından çıkılacağına dair makul şüpheler bulunmaktadır.
 14. daha önceden vize talep edemeyerek sınır kapısında vize talep etmeniz gerektiğine dair yeterli kanıt ibraz edilmemiştir.
 15. planlanan havayolu transit geçişinin amacı ve koşullarına ilişkin gerekçe sunulmamıştır.
 16. geçerli ve yeterli sağlık sigortasına sahip olunduğuna ilişkin kanıt ibraz edilmemiştir.

Bir Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.
Bizi Arayın