Amerika Turistik (B1/B2) Vizesi

Amerika Turistik Vizesi (B1/B2) İşlemleri

Bu sayfamız, Amerika Turistik Vizesi ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz kapsamlı bir sayfadır. Turistik vizesi başvurusu için gerekli evraklar, doldurulması gereken başvuru formu, Amerika DS-160 Başvuru Formu, fotoğraf özellikleri, randevu alma, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı, vize harç ve başvuru ücreti gibi bilinmesi gereken pek çok bilgi yer almaktadır. Amerika Turistik Vize başvurusu işlemlerinin her aşamasında Ligarba Turizm Vize Ekibi her zaman desteğe hazırdır.

Amerika vize türleri hakkında merak ettiğiniz hemen her konuda Ligarba Turizm vize ekibimize danışabilir, vize başvuru sürecinizi sorunsuz tamamlayabilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular

Turistik Amerika Vizesi için kişinin işlemlerini 1 ay öncesinden başlatması gerekmektedir. İlgili evrakların hazırlanması, hazırlanan evraklar doğrultusunda başvuru formunun doldurulması ve randevunun alınması gibi vize başvurusu öncesinde de tamamlanması gereken prosedürler bulunmaktadır. Tüm bu aşamaların yerine getirilmesinin ardından kişi başarılı bir mülakat geçirir ve vize sonucu kendisine onay olarak beyan edilirse işlem süresi 5 iş günüdür.

Amerika’ya seyahat etmek isteyen  Türk Vatandaşları vize prosedürlerinin tamamını yerine getirmek ile yükümlüdürler. Vize başvurusunda sunulan tüm belgelerin , Amerika Turist Vizesi Mülakatı için randevu günü kişinin yanında bulunması gerekmektedir. Resmi Makam gereğince sözlü verilen bilgilerin yazılı olarak da ibraz edilmesi vize görevlisi tarafından talep edilebilmektedir. Kişinin başvuru işlemleri esnasında tüm evraklarının eksiksiz dosyasında hazır bulunması vize kararı için önem arz edeceğinden, eksik evrak ile başvuruya gidilmemesi gerekmektedir.

Amerika Turistik Vize için başvuruda bulunacak her başvuru sahibinden, seyahat masraflarının karşılanmasının bir kanıtı olarak banka hesap dökümü talep edilmektedir. Bu banka hesabında bulunması gereken bakiye, tamamen kişiden kişiye göre değişmektedir. Başvuru sahibinin gidiş amacı banka bakiye tutarını etkilerken; uçuş ve konaklama masrafı ile yaşam giderlerinin toplamını karşılayacak kadar minimum düzeyde tutar gösterilmelidir.

Mesleki olarak durum beyan edemeyen ve öğrenci konumunda olan kişilerin sponsorlu seyahat etmeleri gerekmektedir. Kişi için yasal ebeveynleri sponsor olabilecekken, hayatta olmamaları ya da resmi olarak gelir durumlarını kanıtlayamıyor olmaları halinde ikinci kuşaktan akrabaları sponsor olarak gösterilebilmektedir. Buradaki sponsorluktan kasıt, kişinin yalnızca seyahat masraflarının karşılanması değil, yaşadığı ülkedeki geçim kaynağının da ibraz edilmesidir. Bu nedenle öğrenci bireyin şahsına ait banka hesap dökümü olmasına rağmen bu paranın kaynağının ispat edilmesi için anne veya babanın sponsorluğuna başvurulması gerekli olacaktır.

Turistik amaçlı Amerika’ya seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri, gidiş amaçlarını açıklar nitelikte vize talep dilekçesi yazmalıdır. Turistik Amerika Vize Talep Dilekçesi için, yazım dili İngilizce olmalı ve kişi konsolosluğa hitaben detaylı olarak seyahat amacını açıklayan, kalış süresini ve konaklama şeklini belirten vize talebini beyan etmelidir.

Yeni evli bireyler, evlenmeden önce aldıkları pasaport ve vizelerini, vize geçerlilik tarihlerini kontrol ederek kullanabilmektedirler. Ancak buradaki önemli husus, Yeni pasaport ve eski pasaportun seyahat süresince kişinin yanında taşıyor olması ve aynı zamanda resmi olarak soyadı değişikliğini kanıtlayan evlilik cüzdanının aslını da yanında bulundurması gerekmektedir. Seyahat esnasında olası bir kontrolde sorun yaşamamak ve  giriş işlemlerini tamamlamak adına kişinin bu belgeleri yanında bulundurması gerekmektedir.  Havaalanı pasaport kontrol memuru uygun görmemesi halinde istisnai durumlarda Amerika Turistik Vizesi olan kişileri ülkeye almama hakkında sahiptir.

Amerika Vize İşlemleri için bazı koşullarda çocukların mülakata katılması zorunlu tutulmamıştır. Turistik Amerika Vize İşlemleri için 14 yaş altı çocukların şahsen başvuruya katılmaları zorunlu değildir. Bu nedenle ailecek yapılacak vize başvurularında ,ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin geçerli Amerika Vizesi olması halinde , 14 yaş altı çocukların vize başvuruları ebeveynleri tarafından yapılabilmektedir.

İlk kez Amerika Turistik Vize için başvuruda bulunan kişilerin, geçerli bir vize randevusu alarak Amerika Büyükelçiliği veya Amerika Başkonsolosluğu’nda mülakata girmesi zorunlu tutulmuştur.Turistik Amerika Vizesi için yapılan mülakat, vize kararı hakkında hayati öneme sahiptir. Bu nedenle eksiksiz sunulan başvuru evraklarının yanı sıra başarılı bir şekilde geçirilmiş vize mülakatı da Amerika Turistik Vizesi’nin onaylanmasına katkı sağlar. Ancak bazı durumlarda B1/B2 Tuirsitik Amerika Vizesi için kişinin mülakata girmeden işlemlerinin posta yolu ile yürütülmesine izin verilmiştir. Bahsi vize mülakat muafiyeti konusunda randevu işlemleri gerçekleştirilen girilen bilgiler doğrultusunda sistem üzerinden başvuru sahibine gerekli bilgiler aktarılmaktadır.

Turistik Amerika Vizesi Mülakat Mafiyeti için aşağıdaki koşullara sahip olmak gerekmektedir:

  • 14 Yaş Altı Çocuklar ( Ebeveynlerden birinin geçerli Turistik Amerika Vizesi olması ya da ebeveynlerinin Turistik Amerika Vizesi‘ne başvuruda bulunuyor olması gibi durumlarda 14 yaş altı çocuklarının mülakata katılması zorunlu değildir)
  • 79 Yaş Üstü Başvuru Sahipleri ( Turistik Amerika Vizesi Başvuru tarihinde kişinin 80 yaşına girmiş olması gerekmektedir. Bu koşulda vize mülakatına girmeden işlemlerini posta yolu ile yürütebilmektedir)
  • Süresi Bitmiş Turistik Amerika Vizesi’ni Yenileme Niyetinde Olan Başvuru Sahipleri ( 01 Mayıs 2007 tarihinden sonra kişinin 10 parmak izi vererek Turistik Amerika Vizesi almış olması, bir önce Amerika Turist Vizesi başvuru işlemleri sırasında geçerli olmalı ve vize bitiş tarihi üzerinden 12 ay geçmemiş olmalı,isim, doğum yeri ve doğum tarihi gibi bilgilerinin değişmemiş olması, daha önceki Turistik B1/B2 Amerika Vizesi için kayıp çalıntı bildirimi yapılmamış olmalı ve daha önceki Amerika Turistik Vize Başvurusu‘nda kişinin dosyası idari işleme girmemiş olmalı) gibi durumlarda başvuru sahibinin Amerika Turistik Vize için vize mülakatına girmesine gerek yoktur. Ancak bu karar konsolosluk tarafından belirlenmiş resmi web sitesi aracılığı ile alınan randevu sırasında kişiye daha net olarak beyan edilmektedir.

Amerika Vizesi için en önemli adımlardan biri başarılı bir şekilde geçirilmiş mülakattır. Mülakat esnasında kişiden sorulan sorular kısa, net ve kendinden emin doğru cevapları vermesi beklenmektedir. Kişinin gidiş amacına uygun olarak hazırladığı dosyasında tüm belgeleri eksiksiz bulunmalı ve başvuru sahibi mutlaka dosyasına hakim olmalıdır. Kişinin neden Amerika’ya seyahat etmek istediği, gidince neler yapacağı ve nerede kalacağı gibi sorular seyahati ile ilgili olmakla beraber aynı zamanda başvuru sahibine Türkiye’deki mesleği ve aile durumu ile ilgili de sorular yöneltilmektedir.

Amerika’ya aile/arkadaş ziyareti nedenli ile gitmeyi düşünen bireyleri davetiye belgesine sahip olması gerekmektedir. Ancak davet edecek kişi bu prosedürlerle uğraşmak istemiyorsa, başvuru sahibinin turistik vizeye başvurması mümkündür. Buradaki önemli husus, ziyaret edilecek kişi eğer birinci derece aynı soy isme sahip aile/akraba kategorisinde ise mutlaka davet yazısı talep edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı ya da Oturum Hakkı’na sahip birinci derece akrabalardan davetiye gönderilmesi beklenmektedir. Seyahat edecek kişinin doğru ve dürüst bir başvuruda bulunması vize görevlileri ve resmi makam tarafından büyük bir öneme sahiptir. Sistem üzerinden kişinin aynı soy isme sahip bir akrabasının Amerika’da yaşamış olduğu tespit edilirse bu kişiye ait bilgilerin dosyada ve başvuru formunda yer alması beklenmektedir. Aksi takdirde yalan beyana girmesi nedeni ile kişinin Turistik Amerika Vize Başvurusu olumsuz yönde sonuçlanabilmektedir.

Resmi makam elçilik/konsolosluk kararı gereğince, Turistik Amerika Vize Başvurusu için satın alınmış herhangi bir konaklama ya da uçuş belgesi zorunluluğu yoktur. Ancak başvuru sahibinin seyahat amacını kanıtlar nitelikte olan uçak ve otel rezervasyon bilgilerine sahip olması gerekmektedir. Bu uçak ve otel rezervasyon belgelerinde; kişinin adı soyadı, gitmek istediği şehre uygun olarak gidiş ve dönüş tarihinin doğru olarak beyan edilmesi önem arz etmektedir. Vize sonucu alınmadan, bu belgelerin satın alınması zorunlu tutulmamıştır.

Amerika’ya turistik amaçla seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri için, uygun koşulların yazılı ve sözlü olarak sağlanması halinde vize sonuçları olumlu yönde cevap verilmektedir. Vize kararı kişinin mesleki durumuna uygun olarak hazırlamış olduğu evraklara, başarılı bir şekilde geçirilmiş mülakata ve doğru olarak doldurulmuş DS-160 Formu’na bağlı olarak verilmektedir. Vize görevlisi mülakat esnasında, düzenlenen form üzerindeki bilgilerin yazılı ve sözlü verilen bilgiler ile eşleşmesi halinde vize kararını açıklamaktadır. Eğer kişinin vize başvurusu olumlu olarak sonuçlanır ise; Turistik Amerika Vize Süresi genellikle 10 yıl olarak verilmektedir. İstisnai durumlarda, kişinin başvurusunun ikna edici bulunmaması ve göçmenlik yasası hususunda yeterli görülmemiş olması nedeniyle vize süresi daha kısa verilmektedir.

Amerika Turistik Vize Başvurusu için önemli olan iki husus bulunmaktadır;

  • Doğru ve Eksiksiz Hazırlanmış Vize Başvuru Dosyası ve
  • Başarılı Bir Şekilde Geçirilmiş Vize Mülakatı.

Bu iki koşul kişinin vize kararı için eşit etkiye sahiptir. Eksiksiz hazırlanmış bir vize dosyası için eğer başvuru sahibi randevu günü mülakat esnasında sorunlar yaşar ise tüm evraklarının tam olması tek başına yeterli olmayacaktır.

Randevu günü mülakat bitiminde eğer vize görevlisinin kararı olumlu yönde ise bu bilgi anında kişiye beyan edilmekte ve pasaportu vize basım sürecine girmektedir. Ancak başvuru sahibi için verilen karar olumsuz ise, vize görevlisi tarafından kişinin pasaportu ve tüm evrakları mülakat esnasında tekrar tarafına teslim edilmekte ve vize sonucunun red olduğu bir belge ile kişiye iletilmektedir. Bu doğrultuda kişinin Amerika Turistik Vize Başvurusu, ret olarak cevaplanmış olacaktır.

Alınan Amerika Vizesi Ret Kararı sonrası, kişilerin yeniden başvuru yapma hakkı vardır. Ancak kişilere ret gerekçesini iyileştirmek ve koşullarda bir değişiklik yapılması halinde yeniden başvuruda bulunulması tavsiye edilmektedir. Nitekim koşulları aynı olarak yeniden vize başvurusu yapmak, kişinin tekrar ret kararı ile karşılaşma olasılığını yükseltir.

Bir Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.
Bizi Arayın